Protipožární ochrana , revize hasicích přístrojů , požární bezpečnost staveb

Poptáváte kontrolu a opravu hasících přístrojů ? hledáte odborníky na protipožární ochranu ? Obraťte se na nás.

Prodej hasících přístrojů , revize hydrantů, servis požární ochrany.

Naše nabídka:

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti protipožární ochrany, zejména pak:

 • -Provádění revizí a oprav hasicích přístrojů všech obvyklých typů (pěnové, práškové, sněhové, vodní)
 • -Opravy a plnění hasicích přístrojů (i lahví CO2 (určené především pro potravinářské účely a na sváření v ochranné atmosféře)
 • -Provádění revizí hydrantů
 • -Prodej hasicích přístrojů a hydrantového materiálu (hydrantové hadice, proudnice, ventily, skříně,...)
 • -Prodej ekologicky nezávadných hasicích přístrojů pro automobilisty i do jiných zařízení
 • -Dodání dalších druhů technických prostředků pro požární ochranu
 • -Dodání požárních knih a požárních poplachových směrnic
 • -Pravidelné kontroly a záruční servis
 • -Konzultační a poradenská činnost
 • -Další služby v oboru protipožární ochrany

Kontroly, opravy, montáž a prodej hasicích přístrojů

hasici_pristroj
 • -Provádíme dle vyhl. MV 246/2001Sb.
 • -Kontrolu, údržbu a opravy hasicích přístrojů v rozsahu a způsobem stanovenými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentace výrobce.
 • -Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění
 • -Periodická zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu, se vykonává u hasicích přístrojů.
  • a) vodních a pěnových jednou za 3 roky
  • b) ostatních jednou za 5 let. .

Kontroly, opravy, montáž a prodej hydrantů a příslušenství

hydrant
 • -Kontrola provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou dle ČSN 730873, ČSN EN 671-3, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., průvodní dokumentace a souvisejících předpisů
 • -Revize a údržba hadicových navijáků a tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí
 • - Periodická revize a údržba hadic
 • -Tlaková zkouška hadic 1x za 5 let

Požární bezpečnost staveb je obor, který se zabývá předcházením rizik vzniku a důsledků požáru v budovách.

Nabízíme nasledující služby v oboru požární bezpečnost staveb požární souprava
 • - Revize na Hasicí přístroje
 • - Revize na hydranty
 • - Revize na Protipožární nátěry
 • - Revize na Protipožární obklady
 • - Revize na Protipožární ucpávky
 • - Revize na Protipožární dveře
 • - Revize na Protipožární revizní dvířka
 • - Revize na Protipožární větrací tvarovky
 • - Revize na Požární stěnové uzávěry
 • - Revize na Požární klapky
 • - Revize na Požární ventily
 • - A mnoho dalších služeb z oblasti požární bezpečnosti staveb

Prodej prostředků pro prevenci a likvidaci ropných havárií

Naše firma nabízí celou řadu prostředků pro likvidaci ropných a chemických havárií. Nevíte si rady co vlastně bude nejlepší pro váš provoz nebo sklad neváhejte nás kontaktovat.
 • - sypké sorbenty kapalin všech druhu ropných a chemických látek
 • - textilní sorbenty kapaliin všech druhů ropných a chemických látek
 • - průmyslové utěrky
 • - havarijní soupravy od automobilu až po chemický průmysl
 • - olejová hospodářství
 • - odpadová hospodářství

Prodej a montáž bezpečnostních značení

Naše firma prodává bezpečnostní značení všech druhů ( požární, rizika, nápisy atd.)