Požární hydranty

Hydrantové systémy se instalují převážně:

 • - v požárních úsecích výrobních skladech a objektů
 • - v požárních úsecích s vysokou lineární rychlostí šíření požáru
 • - v hotelových komplexech a ubytovacích zařízeních o celkové kapacitě lůžek větší než 60
 • - v obchodních domech a velkých prodejnách
 • - v garážích , výstavištích
 • - v kinech, divadlech
 • - v prostorách kde se schromažďuje obyvatelstvo (podle ČSN 730831)
Vyhláška MV ČR č. 246/2001 - §7 – ukládá majitelům objektů provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení. Naši revizní technici jsou proškoleni a vlastní oprávnění ke kontrole průtokových a tlakových parametrů hadicových systémů, a to buď stálotvarých nebo se sploštitelnou hadicí dle norem ČSN 730873, ČSN EN 671÷673.

Měření průtokových a tlakových parametrů hydrantových systémů (pro V = 0,8m/s) jsme schopni provádět pomocí moderního digitálního přístroje.

Uvedená norma ČSN EN 671 až 673 předepisuje provést každých 5 let revizi a údržbu hadic spočívající v tlakové zkoušce na nejvyšší pracovní tlak. U převážné většiny používaných hadic se jedná o tlak 12 barů.

Pro uvedené účely máme k dispozici speciální zkušební stolici, na které dosahujeme předepsané tlaky. Dle potřeb zákazníka provádíme také kontrolu nezavodněných požárních vodovodů (suchovodů). Na závěr revizí je vždy vystaven, v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. na uvedené úkony, doklad o kontrole provozuschopnosti.

Hydrantové systémy k zapuštění do zdi

U hydrantových systémů k zapuštění do zdi je skříň nahrazena rámem z uzavřených profilů. Tento rámeček slouží k upevnění ramene s navijákem a dveří s otočným uzávěrem a možností plomby.

Hydrantový systém se převážně skládá (záleží na výrobci):

 • - Rám z uzavřených profilů na kterém je připevněno otočné rameno s navijákem a dvířka. Na rám jsou přivařeny dva ploché držáky s otvory pro ukotvení do zdiva či sádrokartonu pomocí hmoždinek a montážní pěny. Do středu - navijáku je přivedena tlaková voda, která umožňuje okamžité použití systému.
 • - Tvarově stálá hadice
 • - Kulový ventil z poniklované mosazi.
 • - Požární proudnice kombinované , kterou tvoří těleso a otočná hlava z polypropylenu. Otočná hlava umožňuje nastavení plného proudu, sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu v rozmezí 0 až 110° a uzavření proudnice.
 • - Propojovací hadice sloužící k připojení systému na vodovodní řád. K výhodám tohoto provedení patří zlepšený přístup pro napojování na vodovodní řád, větší životnost i pevnost rámu a pod..
Odvodnění skříně provede montážní firma prostupem o velikosti cca 2x2 cm ve zdivu pod spodní hranou rámečku.

Hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí

Dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1 Požární hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí představují velmi účinný hasící prostředek se stálou dodávkou vody, který je okamžitě dosažitelný. Požadavky na tyto systémy jsou takové, aby zajistily pohotové ovládání jednou osobou.

Hydrantový systém se převážně skládá (záleží na výrobci):

 • - Skříň hydrantu - vyrobena z ocelového plechu síly 1 mm. Středem bubnu je přivedena tlaková voda, která umožňuje okamžité použití systému. Povrchová úprava - prášková strukturální barva určená pro vnitřní prostředí (po dohodě s výrobcem možno dodat i pro venkovní prostředí). Provedení celoplechové nebo s prosklenými dvířky.
 • - varově stálá hadice PH - stabil D o světlosti 19 nebo 25 mm.
 • - Kulový ventil (systémy DN19-3/4´´;systémy DN25-1´´) z poniklované mosazi.
 • - Požární proudnice kombinované , kterou tvoří těleso a otočná hlava z polypropylenu. Otočná hlava umožňuje nastavení plného proudu, sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu v rozmezí 0 až 110° a uzavření proudnice.
 • - Propojovací hadice sloužící k připojení systému na vodovodní řád.

Základní rozměry:

(šířka x výška x hloubka)

Hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí DN 19

 • 650 x 650 x 175 mm - lze použít hadici o délce 20 nebo 30m
 • 710 x 710 x 135 mm - lze použít hadici o délce pouze 20m
 • Používá se pouze proudnice ekv. pr. 6 mm - průtok Q < 1,1 l/s.

Hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí DN 25 mm

 • 650 x 650 x 210 mm - lze použít pouze hadici 20m
 • 650 x 650 x 285 mm - lze použít hadici o délce 20 nebo 30m
 • 710 x 710 x 245 mm - lze použít hadici o délce 20 nebo 30m
 • možnost použití proudnice: ekv. pr. 6 mm - prùtok Q < 1,1 l/s
 • ekv. pr.10 mm - prùtok Q > 1,1 l/s

Hydrantové systémy se zploštělou hadicí C52

Dle ČSN 730873 novelizováno červen 2003 a ČSN EN 671-2

Hydrantový systém bez koše neodpovídá novelizaci normy. Slouží k připojení na přívodní potrubí DN 2" a více

Skládá se z:

 • - Požární proudnice TAJFUN - TURBO C 52
 • - Hadice C 52 délky 20 m
 • - Nástěnného hydrantu Al C 52
 • - Ocelové skříňky - barva RAL 3000 strukturální (červená)
 • - Koše

Slouží k připojení na přívodní potrubí DN 2´´ a více.

Kontrolu hydrantových systémů provádí proškolený pracovník dle příslušných norem a předpisů.