Požární klapky

Požární klapky typu FDMC
Vyhláška MV ČR č. 246/2001 - §6 , §7 a §10 – ukládá majitelům objektů provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti požárních klapek. Součástí revize je protokol o kontrole provozuschopnosti požární klapky. Provádíme revize a opravy požárních klapek a protipožárních stěnových uzávěrů fy Mandík a.s.

Nabízíme tyto služby

 • -funkční zkoušky požárních klapek
 • -pravidelné kontroly požárních klapek dle vyhlášky MV ČR č. 246/2001
 • -opravy požárních klapek

Kontroly požárních klapek

Požární klapka BSK-J
  Každá požární klapka musí být před svým uvedením do provozu otestována funkční zkouškou, kterou se zajistí jak její funkčnost, tak i protipožární izolace od dělící konstrukce. Jak již bylo výše uvedeno, je nutné podle vyhlášky MV ČR č. 246/2001 §7 a §8 provádět pravidelné kontroly požárních klapek a to minimálně 1x ročně, pokud výrobce či projektová dokumentace neurčí kontroly častěji.

  Další velmi důležitou věcí, kterou musí provozovatel zajistit je provozní dokumentace - kniha požárních klapek. Do této knihy je zapotřebí zapisovat veškeré úkony, které byly na požární klapce provedeny. Jedná se zejména o funkční zkoušku, pravidelné kontroly, opravy a případné výměny. Součástí provozní dokumentace je průvodní dokumentace výrobce - návody, prohlášení o shodě, certifikace, rozměrové výkresy a další.

Co je to požární klapka ?

Požární klapka CFDM
  Požární klapka je požární uzávěr vzduchotechnického potrubí vyrobený tak, aby na základě impulzu (např. mechanického, teplotního, elektrického) list klapky uzavřel potrubí a zamezil šíření plamenů, tepla a dýmu. Klapka jako požární uzávěr, který brání šíření plamenů a těsní proti průniku dýmu. Je vyrobená z nehořlavého materiálu a zabezpečuje požární odolnost.

Požární klapky dělíme:


 • - dle typu uzavíracího impulsu na požární klapky mechanické, elektrické, teplotní
 • - dle tvaru VZT potrubí na požární klapky kruhové a obdélníkové
 • - dle materiálu
 • - dle požární odolnosti