Požární stěnové uzávěry

Požární stěnové uzávěry s krycími mřížkami (nedílná součást uzávěru), jsou uzávěry otvorů (bez navazujícího potrubí) ventilačních systémů v požárně dělících stěnách, konstrukcích, výtahových a jiných šachet, kabelových a jiných kanálů, zabraňující šíření tepla a zplodin hoření. Listy uzávěru uzavírají samočinně průchod vzduchu pomocí uzavíracího zařízení, které je uvedeno v činnost uvolněním tavné pojistky nebo přerušením napájení servopohonu. Po uzavření jsou listy uzávěru uloženy do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a uzávěr neprodyšně uzavře. Požární uzávěry vykazují následující požární odolnost v závislosti na způsobu zabudování.
Uzávěry jsou určeny pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5 s rozsahem pracovních teplot -20°C až +50°C, bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu a bez vody i jiných zdrojů než z deště dle ČSN EN 60 721-3-3, prostředí AA4 dle ČSN 33 2000-3 a prostory bez nebezpečí výbuchu. V případě osazení uzávěru elektrickými prvky je rozsah teplot zúžen dle rozsahu teplot použitých elektrických prvků. Optický hlásič kouře MHG 231 se zásuvkou MHY 734.031 jsou určena pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5/3Z1/3Z8/3B1/3C2/3S1/3M2 s rozsahem pracovních teplot -25°C až +70°C, max. relativní vlhkost vzduchu 95% při 40°C, bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu dle ČSN-EN 60 721-3-3.
Požární uzávěry nejsou určeny pro vzdušiny s mechanickými, prašnými, vláknitými, lepivými příměsemi a agresivní prostředí.
Požární stěnové uzávěry lze použít do prostředí s nebezpečím výbuchu dle ČSN EN 13 463-1. Označení skupiny a kategorie II 2 G je uvedeno na požárním uzávěru.

Provedení

S tepelnou tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty + 72°C uvede v činnost uzavírací zařízení a uzávěr se přestaví do polohy "ZAVŘENO", v provedení bez nebo s koncovým spínačem signalizujícím polohu listů "ZAVŘENO".

S dvoupolohovým servopohonem BLF 24 - T (BF 24 - T) nebo BLF 230 - T (BF 230 - T) s pružinovým zpětným chodem 90°, jejichž součástí je termoelektrické aktivační zařízení BAE 72-S reagující na teplotu +72°C. Při této teplotě dojde k aktivaci pojistek Tf1 a Tf2 a tím k trvalému přerušení napájecího napětí. Zpětnou pružinou servopohonu se uzávěr přestaví do polohy "ZAVŘENO". Servopohony jsou dodávány pro napětí 24V ss., stř. a 230V stř.

Se servopohonem BLF 24 - T (BF 24 - T) ovládaným současně termoelektrickým aktivačním zařízením BAE 72-S a optickým hlásičem kouře MHG 231 pro napětí 24V ss.,stř. Mechanismus uzavření je shodný jako v předchozím odstavci.

Provedení dle předchozího odstavce s napájecí jednotkou 230/24V pro napětí sestavy 230V.

Provedení dle s napájecí jednotkou 230/24V pro napětí sestavy 230V.

Do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou dodávány provedení s tavnou pojistkou a provedení s koncovým spínačem.

Nabízíme

Kompletní služby od dodávky, montáže, instalace až po pravidelné servisy nebo opravy požárních stěnových uzávěrů.