Požární revizní dvířka

Požární uzávěry musí zabránit průchodu ohně, popř. kouře a zamezit tak rozšíření požáru. Vedle teto požadovane funkce požarniho uzavěru plni tyto konstrukce i „komunikačni“ funkci. Požadavky a použiti reviznich dviřek v požarni ochraně upřesňuji technicke normy řady ČSN 73 08...

Popis konstrukce:

Revizni dviřka, typ SP a N svoji širokou škalou splňuji požadavky nejen na požarni odolnosti (EW 15 až EW 90 a EI 15 až EI 90) a rozměry, ale vhledem k různym možnostem povrchove upravy i na estetiku. Ram reviznich dviřek, typ SP a N je z oceloveho profi lu ve tvaru „Z“, ktery je zezadu zakryty přiřezem . Křidlo dviřek je tvořeno vanou z oceloveho plechu vyplněnou deskami . Standardně je povrch ramu a křidla opatřen vypalovanou praškovou barvou komaxit v odstinech dle stupnice RAL nebo několika specialnimi povrchovymi upravami s imitaci dřeva. Dviřka mohou take vyrobena z nerezove oceli. Konstrukce reviznich dviřek , typ SP umožňuje v připadě potřeby vyjmout křidlo z ramu, což usnadňuje manipulaci na stavbě i při samotne montaži. Křidlo dviřek je v ramu osazeno pomoci čepu (nahoře) a tzv. Kolikoveho pantu (dole), kterym lze diky svemu pružnemu pohybu křidlo uvolnit a vyjmout. Čep i kolikovy pant jsou skryte v konstrukci dviřek a nenarušuji tim esteticky vzhled dviřek.

Revizni dviřka , typ N maji klasicke panty, ktere neumožňuji vyjmout křidlo z ramu. Konstrukce těchto dviřek však umožňuje specialni upravu křidla pro nalepeni keramickeho obkladu, popř. obkladu z jineho materialu, a tim sladit povrchovou upravu dviřek s povrchovou upravou stěn. Tyto varianty musi byt předem specifi kovany v objednavce (tloušťka obkladu včetně lepidla).K otevirani obou typů dviřek slouži rozvaděčove zamky (počet dle vyšky dviřek) se zavorou ovladane standardně čtyřhrannym kličem. Mezi ramem a křidlem jsou vlepeny pasky , ktere v připadě požaru zpěni a uzavřou sparu mezi nimi. U kouřotěsneho provedeni je navic mezi ram a křidlo osazeno těsněni proti proniku studeneho kouře. Revizni dviřka jsou odzkoušena podle ČSN EN – 1634-1 pro zatiženi požarem z obou stran na parametry požarni odolnosti „E“ – celistvost a „I“ – izolačni schopnost - mezni teploty na neohřivanem povrchu nebo „W“ – izolačni schopnost - mezni teploty tepelneho toku z neohřivane strany a dale podle ČSN EN 1634-3 na parametr „S“ – kouřotěsnost.Protipožarni revizni dviřka jsou osazovana do požarně dělicich konstrukci zpravidla pro přistup do technologickych prostor, např. Do instalačnich šachet, rozvaděčů či jineho prostoru, ktery ma byt požarně oddělen požarni konstrukci. Pro splněni deklarovanych parametrů požarni odolnosti je nutne dodržet podminky pro zabudovani reviznich dviřek do jednotlivych požarně dělicich konstrukci:

- osazeni do lehkych přiček s ocelovou kostrou – ram dviřek je připevněn pomoci samořeznych ocelovych vrutů (šroubů) min. 4 x 50 mm do nosnych profilů přičky (např. CW-profi l). Spara mezi ramem dviřek a přičkou je vyplněna tmelem, alternativně může byt spara vyplněna mineralni vlnou- třidy reakce na oheň max. B, pevně stlačenou a z do hloubky 10 mm uzavřena protipožarnim tmelem

- osazeni do masivnich stěn – ram dviřek je připevněn pomoci hmoždinek s vruty min. 6 x 112 mm s max. rozteči 400 mm . V připadě zdiva z porobetonu je možne kotvit běžnymi vruty bez hmoždinek. U zdiva z přičně děrovanych cihel, plnych cihel, dutinovych tvarnic a porobetonu lze kotvit pomoci tzv. šroubů pro okenni ramy, např. šrouby FFS od firmy FISCHER nebo VF 7,5 x 120 mm od firmy UTECH. Pro kotveni je možne použit ocelovou přichytku z oceloveho plechu min. tl. 2 mma rozměru 30 x 130 mm . Spara mezi ramem dviřek a přičkou je vyplněna tmelem, alternativně může byt spara vyplněna mineralni vlnou třidy reakce na oheň max. B, pevně stlačenou a z do hloubky 10 mm uzavřena protipožarnim tmelem.

- do lehkych montovanych podhledů – Revizni dviřka typ SP se do lehkych montovanych podhledů připevni pomoci vrutu 4,2 x 35 mm přišroubovanych do ocelovych L profilů , ktery jsou pevně spojeny se stropnim CD profi lem pomoci vrutu 4,2 x 35 mm v rozteči 300 mm. Zbyvajici prostor mezi reviznimi dviřky , typ SP a stropnim CD profi lem je vyplněn tmelem . Alternativně může byt spara vyplněna mineralni vlnou, pevně stlačenou, stupeň hořlavosti B dle ČSN 730862 a do hloubky 10 mm uzavřena protipožarnim tmelem

- tak při dodatečne montaži před stavajici nepožarni dviřka (elektro-rozvaděče atd.). Barevnost a rozmanitost je dana škalou dle RAL vzorniku, leštěnou nerez-oceli a několika imitacemi dřevěnych povrchů.