POŽÁRNÍ UCPÁVKY

Montáž a revize požárních ucpávek (požárních prostpů)

Požární ucpávky se instalují nejčastěji v obytných budovách a průmyslových halách, aby při případném požáru zamezily jeho šíření z jednoho požárního úseku na druhý.

Montáže ucpávek se provádějí u prostupů kabeláží, trubek kovových i plastových a různých spár.

K odborné montáži ucpávek a dotěsnění požárních uzávěrů používáme výrobky společnosti Intumex,Hilti a Promat.

Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. věnovaná požárně bezpečnostním zařízením v §6 a v §10 a zejména v §7 ukládá majitelům objektů provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti těchto požárně bezpečnostních zařízení.

Rozsah revize požárních ucpávek

Revize provádíme dle níže uvedené specifikace:

  1. Kontrola, zda se při montáži a obměnách postupovalo dle pokynů výrobce.
  2. Kontrola, zda se podle pokynů výrobce či dodavatele vede předepsaná dokumentace.
  3. Kontrola celistvosti, neporušenosti a celkového vzhledu požárních ucpávek.
  4. Kontrola označení místa, kde je požární ucpávka instalována.

Přehled používaných materiálů:

Intumex RS 10

Intumex RS 10

Intumex RS10

Protipožární manžeta Intumex RS10 je určena pro těsnění běžného plastového potrubí z PVC, PP, PE, ale i tlakového potrubí a kabelových svazků. Skládá se z lakovaného nerezového obalu, který je vyplněn protipožárním laminátem Intumex® L. Jsou odzkoušeny varianty do stěn a stropů pro nasazenou nebo vestavěnou montáž, včetně variant do měkkých ucpávek Intumex.

Intumex WRAP

Intumex WRAP


Intumex WRAP

Protipožární zpěňující pás se používá pro utěsnění prostupů kovových potrubí v PU izolaci a plastových potrubí. Jsou odzkoušeny varianty do stěn a stropů pro vestavěnou montáž, včetně variant do měkkých ucpávek Intumex.

Intumex MG

Intumex MG

Intumex MG

Univerzální protipožární jednosložkový tmel expandující pod vysokým tlakem, který se používá pro těsnění kabelových svazků a prostupů plastových potrubí. Je přetíratelný běžnými, vodou ředitelnými barvami.

Intumex AN

Intumex AN

Intumex AN

Bílý protipožární jednosložkový akrylový tmel určený pro interiéry. Je vhodný pro těsnění spár a používá se pro opravy měkkých ucpávek Intumex.

Intumex A

Intumex A

Intumex A

Protipožární jednosložkový endotermní akrylový nátěr odolný vůči rázové vlhkosti. Po vyschnutí vytváří l exibilní, kouřotěsnou vrstvu podporující dilataci zatěsněných instalací a spár.

Intumex CSP

Intumex CSP

Intumex CSP

Protipožární intumescentní vodou ředitelný nátěr. Vzhledem ke zpěňujícím vlastnostem dokonale chrání před prostupujícím kouřem a plamenem. Je dobře zpracovatelný, rychle aplikovatelný na minerální vlnu a na rozvody instalací v prostupech.

Intumex FB

Intumex FB

Intumex FB

Protipožární trvale pružný intumescentní blok o rozměru 200 mm x 120 mm x 60 mm (d x š x t). Je vhodný pro suchou a rychlou montáž.

Intumex Ps

Intumex PS

Intumex PS

Protipožární sáček na grafitové bázi. Umožňuje rychlé a bezprašné zatěsnění prostupujících instalací. Již použité sáčky se dají opětovně využít