ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA

Odborná způsobilost v požární ochraně

Každá organizace musí plnit vybrané povinnosti prostřednictvím odborně způsobilých osob v požární ochraně. Pro zvýšené a vysoké požární nebezpečí to jsou především školení vedoucích zaměstnanců, odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů PO, zpracování dokumentace PO, a provádění preventivních požárních prohlídek.

Odborně způsobilými osobami se rozumí osoba odborně způsobilá v požární ochraně – OZO POtechnik požární ochrany – TPO která složila zkoušku před ministerstvem vnitra.

Pokud budete mít o některé z výše uvedených věcí zájem, neváhejte se na nás obrátit. Osobu odborně způsobilou v požární ochraně Vám rádi zajistíme.