OSTATNÍ

Hlásiče požáru a detektory oxidu uhelnatého

Každým rokem dochází v domácnostech k tisícům požárů, při nichž za rok přijde o život mnoho lidí. Hlavní podíl na těchto požárech je

způsoben lidskou neopatrností při vaření, kouření a manipulací s otevřeným ohněm. Zejména během vánoc dochází k velmi častým požárům.

Dnešní domácnosti jsou doslova přeplněny vybavením z hořlavých a vznětlivých materiálů. Naproti tomu požární ochrana a protipožární vybavení domácností silně pokulhává za vybavením domácností v ostatních státech Evropy.

Stačí si představit, jak byste takovou situaci při požáru řešili. Všude kolem jsou téměř samé hořlavé předměty a nic k jejich uhašení. Většina těchto předmětů bude hořet tak rychle, že ani nestačíte napustit vodu do nádoby.

Od 1.července 2008 platí požární vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tato vyhláška vyžaduje montáž požárních hlásičů s normou EN14604 do všech nově kolaudovaných objektů.

Požární hlásiče jsou nařízeny:

  • V bytech do 150m2 jeden požární hlásič.
  • V rodinných domech jeden na každé patro.
  • V ubytovacích zařízeních v každém pokoji.

Bohužel tato vyhláška nařizuje prostředky požární ochrany instalovat pouze do nově kolaudovaných objektů. Vyhláška z neznámeho důvodu opoměla nařídit požárně bezpečnostní zařízení instalovat do starší domů .Tyto objekty které jsou velmi zanedbávané a jsou mnohém více zranitelnější ,většina domů má původní komín a ještě nesprávně kontrolovaný.Sbory hasičské záchrané služby mají s těmito objekty mnoho zkušeností,každoročně vyjíždějí k mnoha případům. Tyto kouřovody mnohdy díky nevhodnému servisu špatně spalují a vzniká oxid uhilčitý,proto je vhodné do každé domácnosti umístit tyto detektory a samozřejmě hasicí přístroj pro prvotní zásah.

Naše společnost je proškolena a může nabízet tyto služby:

  • -funkční zkoušky požárních hlásičů , detektorů kouře a detektorů oxidu uhelnatého
  • -pravidelné kontroly požárních hlásičů a detektorů co
  • -opravy požárních hlásičů a detektorů co
  • -montáž požárních hlásičů a detektorů co
  • -poradenství při nákupu