POŽÁRNÍ KLAPKY

Požární klapky

Vyhláška MV ČR č. 246/2001 – §6 , §7 a §10 – ukládá majitelům objektů provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti požárních klapek. Součástí revize je protokol o kontrole provozuschopnosti požární klapky. Provádíme revize a opravy požárních klapek a protipožárních stěnových uzávěrů fy Mandík a.s.

Co je to požární klapka ?

Kontroly požárních klapek

Každá požární klapka musí být před svým uvedením do provozu otestována funkční zkouškou, kterou se zajistí jak její funkčnost, tak i protipožární izolace od dělící konstrukce. Jak již bylo výše uvedeno, je nutné podle vyhlášky MV ČR č. 246/2001 §7 a §8 provádět pravidelné kontroly požárních klapek a to minimálně 1x ročně, pokud výrobce či projektová dokumentace neurčí kontroly častěji.

Požární klapky dělíme:

  • – dle typu uzavíracího impulsu na požární klapky mechanické, elektrické, teplotní
  • – dle tvaru VZT potrubí na požární klapky kruhové a obdélníkové
  • – dle materiálu
  • – dle požární odolnosti

Nabízíme tyto služby

  • -funkční zkoušky požárních klapek
  • -pravidelné kontroly požárních klapek dle vyhlášky MV ČR č. 246/2001
  • -opravy požárních klapek